Sunny side up

Toen ik medio de jaren ‘70 van vorige eeuw in New York belandde, ging ik elke morgen voor één dollar ontbijten in een hoekrestaurant. Daar leerde ik het begrip ‘sunny side up’ kennen bij het bestellen van een spiegelei. Ik vond het een mooie uitdrukking, niet enkel voor een eiergerecht maar ook voor een levensvisie, een ingesteldheid. Elke mens heeft of verdient een zonnige kant, ook al zit die soms verborgen achter dikke wolken. Het komt er op aan om steeds te vertrekken van die zonnige kant, van het goede, van het talent, … Die gedachte borrelde recent weer op bij het lezen van het boek ‘The Dark Side’ van Prof. Peggy De Prins, waarin ze de donkere kanten van HR bespreekt. Een boeiende invalshoek maar die leidt tot erg conservatieve reacties. Ik was geschokt door de uitspraken van sommige HR managers bij het verschijnen van dit boek. Die vonden dat eindelijk de focus van HR weer juist kwam te liggen door in te zoomen op deze donkere kanten en hoe ze te bestrijden. Voor hen is de focus ‘inzetbaarheid’ en niet het wollig gedoe van welzijn op het werk of werkgeluk. Ik kan die ‘retour à l’arrière’ niet begrijpen noch bijtreden.

Met ‘inzetbaarheid’ als focus wordt de mens gereduceerd tot een productief wezen. Die reductionistische visie heeft ermee voor gezorgd dat onze economie en arbeidsmarkt vandaag gebukt gaan onder te hoge cijfers inzake langdurige ziekte, stress, burn out en onwerkbaar werk. Het doel van HR en organisatiebeleid moet daarentegen gericht zijn op het maximaal bijdragen tot (werk)geluk. Zoals de eminente Prof. Em. Roger Blanpain ooit stelde : “ De ultieme doelstelling moet zijn om met zijn allen gelukkig te zijn op het werk. Gaan we met plezier naar het werk? Voelen we ons goed in ons vel? Kunnen we onszelf zijn, initiatief nemen, groeien in onze job? Geluk op het werk is niet enkel een middel om de economie te stimuleren. Het is op de eerste plaats een doel op zich. Geluk is wat de mens tot mens maakt.”

Dat werkgeluk en welzijn doelen kunnen zijn van bedrijven, HR en werknemers, toont het project PrePS in Wood van de houtsector. De betrokken KMO’s zijn ervan overtuigd dat inzetten op deze doelen hun bedrijven een duurzaam perspectief biedt. Dat perspectief pakt ook de donkere kanten weg maar niet vanuit een functionalistische visie of vanuit een negatieve mensvisie. Het vertrekt daarentegen vanuit een organisatievisie ‘sunny side up’! Laat de zon schijnen in jouw organisatie, HR!