Bemiddelen onder de kerktoren

De krapte op de arbeidsmarkt doet sommige politici voorstellen lanceren die helaas geen perspectief bieden om deze krapte krachtdadig aan te pakken. Zo zouden de bevoegdheden van de VDAB uitbesteed moeten worden naar de lokale besturen. Men refereert daarbij naar ‘gidsland’ Nederland waar het arbeidsmarktbeleid enkele decennia terug werd toevertrouwd aan de gemeenten. Gaan we nu ook naar bemiddeling onder de kerktoren?

Hopelijk niet want de arbeidsmarkt vraagt juist meer mobiliteit en flexibiliteit en kent geen territoriale grenzen. Waarom dan de VDAB, één van de sterkste publieke bemiddelingsdiensten in de EU, vervangen door enkele tientallen kleine VDAB’tjes op lokaal niveau? Een niveau waar het bij ons en in tegenstelling tot Nederland vaak ontbreekt aan de nodige bestuurskracht ; een niveau waarop de sociale partners, de voornaamste stakeholders van de arbeidsmarkt, ontbreken ; een niveau waar de voordelen van digitale vacature-, werkzoekenden- en matchingsplatformen niet spelen ? Moeten we het arbeidsmarktbeleid echt verkruimelen over tientallen gemeenten waardoor schaalvoordelen verloren gaan? In Nederland komt men juist terug op deze verkruimeling en zoeken de gemeentes nu de samenwerking met het landelijke UWV, de Nederlandse ‘VDAB’, in regionale werkcentra op omdat ze alleen niet in staat zijn om de huidige en toekomstige arbeidsmarktuitdagingen aan te gaan.

Laat dat ook mijn boodschap zijn! Investeer in een sterke Vlaamse bemiddelingsdienst die ook overal samenwerkt met de lokale overheden. Het is immers een én-én verhaal. De samenwerking met de lokale overheden dringt zich vooral op in verband met het toeleiden van andersactieven. Die doelgroep vergt een lokale aanpak omdat ze enkel bereikbaar is via lokale netwerken en actoren. Daar kan de lokale overheid een meerwaarde zijn in de bemiddelingsaanpak en dient de VDAB die rol van de lokale overheden te erkennen en faciliteren. Ook in de toeleiding naar lokale tewerkstellingsinitiatieven kunnen deze overheden in samenwerking met VDAB een rol spelen.

Samenwerking is het antwoord voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt! Dat geldt niet alleen voor de VDAB en de lokale besturen maar ook voor de regionale bemiddelingsdiensten van België en voor de publieke en private arbeidsmarktintermediairen. Uitbesteding is niet de juiste optie omdat geen enkele actor op de arbeidsmarkt in staat is alleen de problemen inzake de arbeidsmarktkrapte op te lossen. Het wordt hoog tijd dat alle spelers dit erkennen en de handen in mekaar slaan. Dan mogen wat mij betreft de kerkklokken worden geluid!