Akten

Neen, ik ga het hier niet hebben over administratieve, notariële of deurwaardersakten, maar wel over de akten van geloof, hoop, liefde en berouw. Die akten zijn gebeden die in het katholiek geloof opgezegd worden voor en na de communie. Ze werden er bij mij ingepompt in de gemeentelijke lagere school van Helchteren en in het internaat van het Don Bosco College in Hechtel. Geen dag ging voorbij of deze akten doken op in de kerkelijke rituelen. Maar het ging met die gebeden net zo als de meeste cursussen op de unief. Van buiten leren, afdrammen op het juiste moment en dan snel vergeten ….


Maar blijkbaar kon ik die akten niet helemaal ‘deleten’ want ze kwamen plots weer ter voorschijn toen Hilde De Brauw, loopbaancoach bij Travvant, in een gesprek over diversiteit en inclusie stelde dat alles begint (of eindigt) met het geloof van de CEO in deze waarden. Toen dook plots weer de akte van geloof bij me op. Indien de CEO het geloof in diversiteit en inclusie in zijn organisatie heeft beleden, dan is de fundering gelegd en kan men overgaan tot het belijden van de akte van liefde. Die akte houdt in dat diversiteit en inclusie omarmd worden door de ganse organisatie, dat personen met diversiteitskenmerken even graag gezien worden als de reeds ‘zittende’ medewerkers, dat zij een vaste stek krijgen in de organisatie omwille van hun talenten en competenties ongeacht hun leeftijd, afkomst, kleur, gender, beperking, … Talent dat in de organisatie liefdevol wordt benaderd en ingezet, zal zich duurzaam met die organisatie gaan verbinden en doet de organisatie economisch én sociaal groeien.


Organisaties die hun liefde betonen voor diversiteit en inclusie, geven tegelijkertijd invulling aan de akte van hoop. In de VUCA wereld waarin we leven en de spanningen, intolerantie en fragmentering toenemen, brengen organisaties hoop op een betere en meer inclusieve wereld. Dat is nog meer het geval indien ze diversiteit en inclusie inbedden in een breder narratief gestoeld op de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Duurzaam omgaan met talent wordt zo verbonden met duurzaam omgaan met grondstoffen en de interne en externe omgeving. Die holistische duurzame manier van handelen geeft de ganse samenleving hoop dat we welvaart en welzijn kunnen verzekeren voor de komende generaties.


Als we die akten van geloof, liefde en hoop echt belijden en toepassen op de arbeidsmarkt - en niet zo maar van buiten leren zoals ik destijds deed - dan is er geen behoefte aan een akte van berouw. We hebben dan er alles aan gedaan om elk talent een plaats te geven in de wereld van werk. Dat loont trouwens voor organisaties want de personeelskrapte neemt af en het innovatievermogen neemt toe.


Amen!