K3

Zoals bij vele ‘bompa’s’ zorgen mijn kleindochters ervoor dat ik me het K3 repertoire eigen heb moeten maken. Vooral mijn jongste kleindochter Ari is een echte K3 aanhangster. Ze zingt mee met de liedjes, danst erop, draagt een K3 pyjama en kijkt naar de K3 video’s. Gelukkig zie ik bij mijn andere kleindochters dat dit een voorbijgaande fase is en dat ze al vlug overschakelen op de betere eigentijdse muziek van Dua Lipa, Angèle, Billie Eilish, Stromae e.a. Toch heeft inmiddels de tijd zijn werk gedaan en zit het K3 repertoire vast in mijn hoofd …

Maar ook op de arbeidsmarkt moeten we ons een K3 repertoire eigen maken en dat niet alleen gedurende één levensfase maar wel doorheen onze levensloopbaan. Ik heb het dan niet over de K3 van Oya Lélé, Mamasé, Oma’s aan de top, Tienduizend luchtballonnen, Tele Romeo of Alle kleuren van de regenboog maar wel over drie K’s die symbool staan voor een driedubbele kracht. Die kracht hebben mensen nodig om in deze VUCA wereld hun loopbaan op een duurzame wijze te kunnen uitbouwen : leerKracht, weerKracht en veerKracht. De arbeidsmarkt wordt het komend decennium immers geconfronteerd met belangrijke uitdagingen zoals de vergrijzing, de klimaatverandering, verdergaande technologisering en digitalisering, nieuwe migratiestromen en gezondheidsrisico’s,… Welke impact deze uitdagingen juist zullen hebben, is moeilijk voorspelbaar, te meer omdat ook geopolitieke ontwikkelingen de voorspelbaarheid hypothekeren. Zeker is dat ze heel wat zullen vergen van mensen om met deze uitdagingen te kunnen omgaan. Hoe kunnen mensen zich hiertegen wapenen?

Vooreerst heeft men een flinke portie leerKracht nodig. Investeren in het ontwikkelen van jouw competenties en lang leuk leren omarmen waarborgen dat je mee evolueert met wat er zich in de externe en interne omgeving van jouw professionele activiteit afspeelt. Die leerKracht zorgt voor jouw blijvende inzetbaarheid en laat je toe je verder te ontwikkelen en groeien. Maar ook andere vaardigheden zijn noodzakelijk om met de geschetste uitdagingen te kunnen omgaan. Vaardigheden zoals ondernemingszin, een sterk sociaal en cultureel kapitaal, een kritische ingesteldheid en digitale geletterdheid verhogen jouw weerKracht. Zo ben je niet machteloos tegen de dingen die op jou afkomen maar beschik je integendeel over een grote dosis weerbaarheid die je niet doet plooien. Je kan je schrap zetten tegen nieuwe factoren die opduiken in jouw werkomgeving. Die leerKracht en weerKracht verzekeren samen ook de vereiste veerKracht. Een kracht die je wendbaar maakt en houdt zodat je niet dreigt vast te roesten. Een kracht die je de nodige energie bezorgt om je flexibel aan te passen. Een kracht die je behoedt tegen overmatige stress en burn out. Een kracht die je toelaat indien gewenst een andere loopbaanweg in te slaan.

Die drie-eenheid - leerKracht, weerKracht en veerKracht - vormt het repertorium van elke werkende op een bewegende arbeidsmarkt. Het is een cocktail die duurzame inzetbaarheid garandeert. Daarom is het een opdracht voor HR om mensen in die krachten te versterken. Kan HR dit nieuwe K3 repertoire snel op muziek zetten aub?