C-Shaped Skills

Toen ik tijdens een HR seminarie voor het eerst over ‘T-shaped skills’ hoorde spreken, moest ik onmiddellijk aan een T-bone steak denken .. en niet zo maar een T-bone steak maar wel die de vrouw van Mike, de Canadese tabaksboer waar ik voor werkte in de zomer van 1976, voor ons klaarmaakte. Lekkerder heb ik die steak nooit gegeten … Maar je hebt natuurlijk geen T-shaped skills nodig om een T-bone steak te bakken, zo begreep ik al vlug uit de presentatie van de vormingsdeskundige. T-shaped skills zijn een combinatie van diepe, specialistische kennis en vaardigheden (de verticale lijn van de T) met brede, generieke kennis en vaardigheden (de horizontale lijn). Dit begrip werd geïntroduceerd door David Guest, professor HRM aan de Londense universiteit, en in een mum van tijd namen consultants dit begrip over en kreeg je adviezen over hoe je bouwt aan een T-shaped organisatie en een T-shaped medewerkersbestand.

Vooral in de IT-sector werden T-shaped profielen populair. IT’ers met een uitgebreide kennis over technologische applicaties maar die de business ook verstaan. De vraag stelt zich evenwel wat juist onder T-shaped skills wordt verstaan. Er wordt immers weinig verduidelijkt wat juist die brede vaardigheden zijn die de specialistische kennis moeten aanvullen. Soms gaat het over ‘agility’, dan weer over interdisciplinariteit, openheid of communicatievermogen. Hoe dan ook is de invulling van het begrip heel functioneel en gericht op de dagdagelijkse context en dus weinig strategisch en gefocust op de toekomst.

Daarom zou ik het liever hebben over C-shaped skills. De letter C staat veel meer dan de T voor beweging en heeft een continue opening naar de immer veranderende buitenwereld. De C is een outside-in symbool. Die buitenwereld vergt nieuwe strategische vaardigheden zoals circulariteit, coöperatie en contributie. Die C-vaardigheden zijn nodig om een leefbare en welvarende toekomst te verzekeren. Ze zorgen voor een band tussen de persoon en de collectiviteit met een bredere dimensie dan de eigen organisatie. Circulariteit - in de betekenis van re-use, re-cuperate, re-cycle, re-design- is een broodnodige ingesteldheid om te zorgen voor een duurzame omgeving. Coöperatief vermogen maakt het mogelijk om samen te werken over elke grens heen om de uitdagingen waarvoor we staan zoals de klimaatverandering, de digitalisering en de vergrijzing aan te kunnen. Een contributieve attitude garandeert dat we de welvaart en het welzijn van de collectiviteit nastreven en niet enkel het eigen profijt.

Deze strategische C-shaped skills moeten in ieders rugzak zitten omdat we er ons absoluut van bewust moeten zijn dat ondernemen en werken in een duurzaam maatschappelijk perspectief moeten worden geplaatst. De functionele T-shaped skills maken het mogelijk om de strategische skills vorm te geven door én onze specialistische kennis én onze brede tentakel-skills die samenwerking en interdisciplinariteit bevorderen, in te zetten voor een duurzame wereld en economie. Zo krijgt ons handelen een diepe maatschappelijke betekenis en waarborgen we welvaart en welzijn voor de komende generaties!