Lichtbak

Ik ben opgegroeid in Helchteren, een bosrijke omgeving met veel klein wild zoals hazen, konijnen, fazanten en patrijzen. Het zal je niet verbazen dat er in mijn familie, vooral langs vaders kant, jagers, boswachters en stropers zaten en dat ik als kleine jongen soms mee mocht gaan jagen. Wel werd er niet gejaagd om te jagen. Er werd steeds gekeken dat er voldoende wild aanwezig bleef. Dat was heus niet de ingesteldheid van alle jagers en stropers. Zoveel mogelijk wild afschieten was hun credo. Bij die jagers was de lichtbak een favoriet instrument.


Bij donkere nacht werd de lichtbak vooral gebruikt om konijnen te lokken en af te schieten. De konijnen komen immers op het licht af maar verstijven éénmaal ze voor de lichtbak zitten. Ze staren zich blind in het licht, blijven verstard en onbeweeglijk zitten en wachten tot het licht uitdooft en vormen dan natuurlijk een ideale en gemakkelijke prooi om geschoten te worden. Daar komt dan ook de uitdrukking vandaan : “ergens naar staren als een konijn naar een lichtbak”. Die uitdrukking betekent dat men bij een ongewone gebeurtenis verstijfd van de schrik blijft zitten en wachten tot de gebeurtenis voorbij is.


Soms heb ik de indruk dat de lichtbak ook dienst doet op de arbeidsmarkt. De nieuwe situatie van krapte op de arbeidsmarkt is als een lichtbak die vele HR-professionals en beleidsmakers doet verstijven. Ze blijven onbeweeglijk zitten op hun traditionele wervings-, recruterings- en HR-praktijken of overheidsmaatregelen in de hoop dat de krapte zal verdwijnen. Ze staren zich blind op wat vroeger heeft gewerkt en kunnen zich niet onttrekken van vroegere oplossingen, ook al steunden die op een andere context en andere paradigma’s. De krapte zal de eerstkomende jaren evenwel niet verdwijnen en dus heeft er naar staren geen zin. Jouw vacatures raken met jouw vroegere methodieken en kanalen niet ingevuld … Ze blijven bewegingsloos liggen als afgeschoten konijnen.


Weersta dus het verlammend licht van de lichtbak en zet een gekleurde competentiebril op die talent ontdekt ver van de lichtbak en betreden paden. Die bril doet je niet verstarren maar laat je juist nieuwe wegen bewandelen .. Ontdek talent door outreachend te werven, door te vertrekken van de talenten die je ontdekt en schuif die vacatures naar jouw achterhoofd, durf te kiezen voor diversiteit, probeer eens de ‘open hiring’ aanpak, vorm jouw medewerkers zelf, …. Wees er zeker van dat zo’n competentiebril werkt! Zag je immers ooit een afgeschoten konijn met een zonnebril ? Ik alvast niet 😊