Hoofddoekje en de Wolf

Met het sprookje ‘Roodkapje en de Wolf’ zijn we allemaal grootgebracht maar nu moet dit sprookje de plaats ruimen voor de reality soap ‘Hoofddoekje en de Wolf’. Het Vlaams Regeerakkoord stelt immers dat in de publieke sector alle uiterlijke kentekens van persoonlijke overtuiging niet meer mogen gedragen en getoond worden in klantencontacten. Symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen mogen niet langer zichtbaar zijn. Zo wil de Vlaamse regering diversiteit in de overheid aanmoedigen en - begrijpe wie begrijpe kan - komen tot een echte afspiegeling van de bevolking.

Deze passus is vooral bedoeld om een hoofddoekenverbod in te voeren. Daarmee wordt het principe van exclusieve neutraliteit het uitgangspunt in het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid. Er is nochtans een volwaardig alternatief waar en mensen erkend en herkend kunnen worden in hun unieke persoonlijkheid en de neutraliteit van de dienstverlening wordt verzekerd. Bij de VDAB huldigden we het principe van de inclusieve neutraliteit. Personeelsleden mochten uiterlijke kentekens van hun persoonlijke overtuiging zoals hoofddoeken, dragen maar de diensten zelf die ze aan klanten aanboden, moesten borg staan voor objectiviteit, neutraliteit, kwaliteit, toegankelijkheid, respect en gelijke behandeling. Nooit was er enige commotie over deze toepassing. In de quasi 15 jaar dat ik aan het hoofd stond van VDAB, ontvingen we nog geen handvol klachten van klanten die problemen hadden met uiterlijke kentekens. Integendeel, deze praktijk zorgde er juist voor dat we binnen de Vlaamse overheid de meest diverse en inclusieve organisatie waren. Zo konden we ook de voorbeeldfunctie ten aanzien van bedrijven vervullen.

En nu dreigt een boze wolf deze inclusieve aanpak op te eten. Maar zoals bij Roodkapje kan deze maaltijd zwaar op de maag komen te liggen. De invoering van exclusieve neutraliteit levert immers veel vragen en bezwaren op. Wie zijn ‘zichtbare medewerkers’ ? Wat met call center-, webservices- en e-coachingsmedewerkers of medewerkers die in uitbesteding of onderaanneming van de Vlaamse overheid diensten verlenen? Zijn alle hoofddeksels nu verboden ook voor kankerpatienten die hun haaruitval wensen te verbergen? Kunnen tattoos nog met ‘I love Jesus’ , ‘Peace , No War’, ... of t-shirts met een beeld van Youth for Climate, WWF, Amnesty International, Greenpeace,.. of de LGTB- regenboog. Een halsdoek kan zolang hij niet omhoogkruipt? Wat met oorringen met een kruisje of in de vorm van een kruisje? Hoe je het ook interpreteert , medewerkers zullen door deze toepassing ofwel afstand moeten doen van hun persoonlijkheid ofwel van baan of werkgever moeten veranderen. Talent speelt duidelijk geen rol.

Ik hoop dat bedrijven dit voorbeeld niet volgen en zoals Schoenen Torfs, Albert Heijn, McDonalds, Action, Microsoft en Lidl volop gaan voor een inclusief HR beleid waar men zich niet blind staart op uiterlijke kenmerken maar kiest voor de intrinsieke talenten. Willen we ook in de toekomst voldoende mensen vinden voor de vele vacatures, dan zullen we nog meer dan vroeger diversiteit en verscheidenheid moeten omarmen. Dan zal je zien dat de Hoofddoekjes in die bedrijven graag koekjes meebrengen voor hun collega’s! En laat de wolf dan maar rustig de Kempense en Limburgse bossen en heidevlaktes doorkruisen!