De BBB blogs

In deze derde blog ga ik dieper in op de regulitis-ziekte waaraan de overheid lijdt. Die ziekte impacteert het onderwijs, de zorgverlening, het vrijwilligerswerk, de arbeidsbemiddeling, … en ga zomaar door. Waarom heerst de regelneverij en zijn er alternatieven?  

In deze blog ga ik in op de afgenomen rol van het middenveld, wat deels te maken heeft met de stiefmoederlijke behandeling van de voormalige kroonjuwelen van de Vlaamse overheid (VRT, De Lijn, Kind & Gezin, VDAB) waarover ik het in mijn vorige blog had. Het middenveld  vervult nochtans een belangrijke brugfunctie in een democratisch bestel.

http://www.freepik.com - Designed by vectorpocket / Freepik

Iets meer dan 15 jaar geleden ging de ‘operatie Beter Bestuurlijk Beleid’ bij de Vlaamse overheid van start. Met Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) wou de Vlaamse regering o.m.  een meer klantgerichte aanpak, minder centralisme, meer homogene beleidsdomeinen, de beleidsuitvoering bij verzelfstandigde agentschappen, mandaatsystemen voor leidend ambtenaren, het afschaffen van kabinetten en het werken met beheersovereenkomsten realiseren. Hoe ver staat het met deze doelstellingen? Hoe ziet BBB er vandaag uit? In mijn eerste column heb ik het over ‘de verdwenen kroonjuwelen’ van de Vlaamse overheid …