Bedrijven met beperkingen

De Vlaamse arbeidsmarkt kreunt onder het tekort aan personeel. Bedrijven schreeuwen om kandidaten om de vele vacatures ingevuld te krijgen. Helaas ondervinden veel bedrijven dat ze in hun groeimogelijkheden beperkt worden bij gebrek aan voldoende personeel. En toch moeten we paradoxaal vaststellen dat niet elk talent benut wordt. Zo ligt de werkzaamheidsgraad van personen met beperkingen structureel lager dan de algemene werkzaamheidsgraad. Dit verschil in werkzaamheidsgraad, de zogenaamde disability gap, is in België bij de hoogste in de EU. Dat toont aan dat we - in tegenstelling tot onze buurlanden - te weinig personen met beperkingen een reële kans geven op onze arbeidsmarkt.

Hoe komt dat? De voornaamste verklaring ligt m.i. in onze manier van recruteren en selecteren waarbij we nog steeds op zoek zijn naar de witte raaf. Decennia lang hebben bedrijven de luxe gehad om te kunnen kiezen uit een ruime arbeidsreserve. Hierbij was profielcloning het uitgangsprincipe vanuit de - verkeerde - aanname dat door cloning die medewerkers werden aangeworven die volledig fitten met een homogene bedrijfscultuur. Het risico op een mismatch werd door gecloonde wervingen beperkt. Die profielcloning impliceert ook dat iedereen die niet aan het profiel beantwoordt, als iemand met tekorten wordt aanzien en niet als iemand met mogelijkheden. Deze conservatieve manier van recrutering blijft vrij dominant … ook al is de arbeidsmarktreserve diverser geworden en de overvloed omgeslagen naar een structurele krapte op de arbeidsmarkt.

Vertrekken vanuit de mogelijkheden van mensen in plaats van hun tekorten vergt een heel andere ingesteldheid. Dat werd me duidelijk toen ik een hele tijd terug deelnam aan het VOKA-event ‘Dineren in het Donker’. Zoals de naam zegt, moest ik aan een driegangendiner aanschuiven in een kamer die pikkedonker was. Ik wist niet met wie ik aan tafel zat, wat de menu was, waar de drank stond, etc … En toch leidde Inge, mijn tafelcoach, me perfect door die avond. Toen de lichten terug aangingen, zag ik dat Inge blind was … maar eigenlijk kwam ik tot het besef dat ik die avond blind was en dat alles afhangt van jouw eigen kijk. Zie je mogelijkheden of enkel beperkingen?

Wanneer je als HR vanuit een visie van mogelijkheden vertrekt en dus van een inclusieve ingesteldheid, zal je merken dat jouw organisatie rijker wordt. Rijker in termen van diversiteit maar ook inzake innovatie, economische performantie en maatschappelijke impact. Dat heeft een studie van Harvard duidelijk aangetoond. Bedrijven die niet inclusief werven en inzonderheid personen met beperkingen uitsluiten, beperken eigenlijk hun eigen groeimogelijkheden in de context van een krappe arbeidsmarkt. Het zijn dus bedrijven met beperkingen! Tijd dus om de eigen beperkingen op te heffen en voluit te kiezen voor groeimogelijkheden door die mogelijkheden ook aan te bieden voor personen met beperkingen.