STEM plicht

Neen, ik ga het hier niet hebben over de democratische verworvenheid van de verplichting om te gaan stemmen voor de verkiezing van de lokale, regionale, federale en Europese vertegenwoordigers des volks. Wel over een andersoortige STEM-plicht!

Het volstaat rondom ons te kijken om te zien dat de digitalisering overal en met een toenemende snelheid zijn intrede doet. De coronacrisis heeft op dit vlak voor een acceleratie gezorgd. Digitale vaardigheden zijn nodig om te kunnen thuiswerken, bankieren, shoppen, communiceren, reizen te boeken, in orde te zijn met de overheidsadministratie, een plaatsje te reserveren in de bioscoop, het pretpark en het containerpark, cursussen te volgen, een bezoek bij dokter of tandarts te boeken, etc .. Maar daar stopt het niet bij. We stellen tevens vast dat nieuwe technologieën de werkvloer penetreren. Zo wordt er meer en meer gebruik gemaakt van artificiële intelligentie en data-mining, 3D printing, VR- en AR-toepassingen, robotica, machine learning, het ‘internet of things’, …Voorspellingen wijzen uit dat we de omslag zullen maken naar gecobotiseerde werkomgevingen waarin mens én machine -om het ouderwets te zeggen- samen zullen zorgen voor de nodige producten en diensten. Die trend zal zich ontwikkelen in alle sectoren en beroepen; dus niet enkel in de industriële sectoren maar ook in bijvoorbeeld zorg, onderwijs en diensten.

De demografische evoluties, de daarmee gepaard gaande krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak om een inclusieve samenleving te worden zullen de technologische trend nog versterken. Enerzijds om de krapte deels te dichten door versneld en massiever in te zetten op robotisering, anderzijds door inclusieve technologieën te ontwikkelen die toelaten dat meer personen langer en anders inzetbaar worden. De technologie is dus op de werkvloer niet meer weg te denken.

Hoe dan ook houden deze ontwikkelingen een enorme uitdaging in om iedereen die op de arbeidsmarkt participeert of zal participeren, de juiste skills-set mee te geven. Ook de Agoria-studie ‘Be the Change’ verwoordt deze uitdaging. Die skills-set zal pas compleet zijn indien ze ook de nodige STEM-vaardigheden bevat. Zonder deze vaardigheden zal je niet mee kunnen in de arbeidsmarkt van de toekomst, gekenmerkt door een hoge graad van digitalisering, robotisering en technologisering. Daarom moet er op vlak van vaardigheden een STEM-plicht worden ingevoerd, zodat iedereen volwaardig en op maat kan participeren aan het arbeidsproces. Die plicht moet vorm krijgen via de eindtermen in het onderwijs maar ook via de brede waaier van volwassenenvormingen en beroepsopleidingen … Een uitdaging voor alle onderwijs- en opleidingsactoren!